Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Groepsgrootte

GroepsindelingVloeroppervlakte

Scholen bepalen zelf de grootte van de klassen. Zij nemen dit op in het schoolplan. Per leerling moet de school wel een minimum aantal vierkante meters hebben.

  De basisschool

  Hoe groot de groepen op de basisschool maximaal mogen zijn hangt af van het beleid van de school. Daar zijn geen landelijke regels voor. In het schoolplan is opgenomen hoeveel leerlingen er op de school en in de klas terecht kunnen. Ook beleid over het aantal leerlingen en de samenstelling van de klas staan in het schoolplan. Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap laat elk jaar onderzoeken wat de gemiddelde groepsgrootte is. De afgelopen jaren lag de gemiddelde groepsgrootte op de basisschool rond de 23 leerlingen. Op grote scholen komen meer grote klassen voor.

  De middelbare school

  Op de middelbare school krijgen leerlingen verschillende vakken van verschillende docenten. Van lesuur tot lesuur kan de groepsgrootte verschillen. De meeste scholen hebben in het schoolplan opgenomen wat de maximale klassengrootte is. In 2016 liet het ministerie van onderwijs onderzoek doen naar groepsgrootte op de middelbare school. Havo en vwo klassen zijn het grootst (26 en 25 leerlingen). De vmbo-tl klassen zijn met gemiddeld 24 leerlingen iets kleiner, maar groter dan de beroepsgerichte vmbo leerwegen (19 tot 21 leerlingen). Het praktijkonderwijs heeft de kleinste klassen met gemiddeld 13 leerlingen per klas.

  Het speciaal onderwijs

  Het speciaal basisonderwijs (sbo), het speciaal onderwijs (so) en het voorgezet speciaal onderwijs (vso) hebben kleinere groepen. Leerlingen krijgen meer tijd en individuele begeleiding om te leren. In de meeste klassen zitten 12 tot 18 leerlingen.

  Grootte van een klaslokaal

  Er is geen regel die de grootte van een klaslokaal regelt. Scholen hebben een minimum aantal vierkante meters vloeroppervlakte per leerling. Alle ruimtes tellen hierbij mee, ook bijvoorbeeld de toiletten en de gangen. Per schoolsoort en leerjaar verschilt het hoeveel ruimte er nodig is. Lees meer over de grootte van een klaslokaal.

  Kwaliteit van het onderwijs

  De grootte van de groep mag geen invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Elke school moet goed onderwijs bieden en houdt rekening met verschillen tussen leerlingen. De manier waarop de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt staat in het schoolplan. De medezeggenschapsraad heeft over dit plan een instemmingsrecht.

  Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?