Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Samenstelling en indeling

GroepsindelingGroepssamenstellingVriendjes en vriendinnetjes

Scholen stellen zelf regels op voor de samenstelling en de indeling van de groepen. Zij kijken hierbij naar meerdere zaken. Ouders zijn hierbij, vanuit de medezeggenschapsraad, betrokken. 

De basisschool

Basisscholen bepalen zelf de samenstelling en indeling van de groepen. De meeste scholen werken met leeftijdsgroepen: kinderen van dezelfde leeftijd zitten dan in dezelfde groep. Maar een combinatieklas met kinderen van verschillende leeftijden in een groep kan ook. De meeste scholen houden bij de indeling rekening met de prestaties en voortgang van uw kind, maar ook met de verhouding tussen jongens en meisjes. Soms houdt de school ook rekening met vriendschappen tussen leerlingen. 

Voortgezet onderwijs

Op de middelbare school worden leerlingen ingedeeld in niveaus: vmbo, havo of vwo. Ook het leerjaar en de gekozen richting is op de middelbare school bepalend voor de klas waarin de leerling terechtkomt. Die lessen volgt de leerling met de groep leerlingen die dezelfde richting kiest. Daarnaast volgen veel leerlingen de verplichte algemene vakken samen, in vaak grotere klassen. De school beslist hoe de klassen worden ingedeeld. Naast het niveau en de vakken speelt ook de mogelijkheden van het rooster een rol bij de uiteindelijke indeling.

Niet eens met de groepsindeling

De school heeft het uiteindelijke woord over de verdeling van de leerlingen over de verschillende klassen of groepen. Voor de school is deze indeling vaak een ingewikkelde puzzel. De school kijkt naar de beste oplossing voor de meeste leerlingen. Deze oplossing is meestal niet voor iedereen ideaal. Ouders die het er niet mee eens zijn, kunnen dit natuurlijk altijd met de school bespreken. De school kan dan toelichten waarom deze keuze is gemaakt.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?