Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

In gesprek met school

KlachtIntern besprekenSamen oplossenVertrouwenspersoonSchoolbestuur

Om een probleem of klacht op te lossen zijn het eerste aanspreekpunt de medewerkers van de school. Praat eerst met de leerkracht, intern begeleider of de mentor om tot een oplossing te komen. Als dat niet helpt is de vertrouwenspersoon of de directeur de volgende stap. De laatste interne stap is een brief aan het schoolbestuur. 

Gesprek binnen de school

Wanneer een ouder een klacht heeft over de gang van zaken op de school is het verstandig die in eerste instantie voor te leggen aan de verantwoordelijke binnen de school zelf. Meestal is dit de leerkracht, maar het kan bijvoorbeeld ook de intern begeleider, zorgcoördinator, mentor of afdelingsleider zijn. Maak een afspraak om het probleem te bespreken.

Komt een ouder er met de leerkracht niet uit? Dan is de volgende stap omhoog in de organisatie. Binnen het basisonderwijs is dit dan veelal met de (adjunct-)directeur. In het voortgezet onderwijs is dit vaak de mentor of teamleider en daarna de (adjunct-)directeur of rector.

Vertrouwenspersoon

Lukt het niet om een probleem aan te pakken? Of is het een probleem dat erg gevoelig ligt? Dan kan een ouder contact opnemen met de vertrouwenspersoon op school. Een vertrouwenspersoon werkt in opdracht van het schoolbestuur en is getraind in het onafhankelijk omgaan met mogelijke problemen. Het probleem kan dan in vertrouwen besproken worden. De vertrouwenspersoon bekijkt samen met de ouder welke stappen er gezet kunnen worden om de situatie op te lossen. De vertrouwenspersoon kan intern (binnen de school) of extern (onafhankelijk) werken. De contactgegevens staan in de schoolgids. 

Schoolbestuur

Is er nog steeds geen oplossing? Dan is het schoolbestuur de laatste mogelijkheid om er samen uit te komen. Geef in een brief aan wat het probleem is, hoe het ervaren wordt en hoe het probleem is behandeld. Ook is het goed om voorstellen voor oplossingen aan te dragen. Schoolbesturen komen niet vaak bijeen, dus het kan soms 4 tot 6 weken duren voor uw brief wordt behandeld. Wij raden aan om de brief aangetekend te verzenden, zodat zeker is dat en wanneer de klacht is aangekomen. 

Als de ouder er niet uitkomt met het schoolbestuur is een formele klacht indienen volgens de klachtenregeling de volgende stap.

Medezeggenschapsraad

In sommige gevallen kunnen ouders ook terecht bij de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad van de school. Deze heeft namelijk een instemmings- en/of adviesbevoegdheid over veel verschillende onderwerpen. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van hun initiatiefrecht om zaken aan de orde te stellen. De medezeggenschapsraad bemiddelt meestal niet in individuele situaties, maar bekijkt wel het beleid naar aanleiding van een klacht of opmerking.

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?