Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Waar u terecht kunt met een klacht

StappenplanMogelijkhedenOndersteuning bij klacht

Een klacht bespreekt een ouder meestal eerst met de school. Als dat niet tot een oplossing leidt kan een ouder u een klacht indienen, of contact opnemen op met een organisatie die verder kan helpen. Voor een klacht over een ernstige situatie of de ondersteuning van een leerling met een zorgvraag is speciale begeleiding mogelijk.

Bespreek het probleem op school

Als er een probleem of klacht over de school of één van de medewerkers? Dan is het raadzaam om eerst te proberen de klacht met de school te bespreken. Daarbij helpen de volgende stappen:

  1. Bespreek het probleem met de leerkracht (of andere verantwoordelijke op school).
  2. Bespreek het probleem met de teamleider/mentor/zorgcoördinator/intern begeleider.
  3. Bespreek het probleem met de directeur van de school.
  4. Bespreek het probleem met het schoolbestuur waar de school onder valt.
  5. Schakel bemiddeling in.

Op ieder moment kan een ouder contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de school.

Ouders kunnen wanneer zij met een gesprek niet verder komen ook een formele klacht indienen. Elke school beschrijft in de klachtenregeling hoe het indienen van een formele klacht in zijn werk gaat. Informatie over de klachtenregeling vindt u in de schoolgids.

Als de klacht over het beleid van de school gaat, dan kan ook de medezeggenschapsraad op de hoogte gebracht worden. Deze kan het beleid nog eens goed bekijken naar aanleiding van het signaal.

Buiten de school

Komt een ouder er met de school niet uit? Dan is hulp vragen van andere organisaties mogelijk:

Neem voor meer informatie en advies contact op met ons informatiepunt via 088-6050101 of vraag@oudersonderwijs.nl.

Ernstige situaties

Soms is er sprake van een situatie die ernstige en verdragende gevolgen heeft voor de leerling. Het gaat dan bijvoorbeeld om (een vermoeden van) seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld, grove pesterijen, discriminatie of radicalisering. In dat geval zijn de volgende stappen mogelijk:

Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Gaat de klacht over de extra ondersteuning op school van eenkind? Dan zijn er binnen en buiten de school mogelijkheden om het probleem te bespreken:

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?