Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Schooltijden basisschool

Continurooster5 gelijke dagenmodelLesrooster

Elke basisschool bepaalt zelf zijn schooltijden. De meeste scholen hanteren de traditionele schooltijden. Er zijn steeds meer scholen die overgaan op andere schooltijden: het continurooster, het 5-gelijke-dagenmodel of het Hoorns model. Bij een wijziging van de schooltijden mogen alle ouders op school hun mening geven.

Traditionele schooltijden

De meeste basisscholen hanteren nog het traditionele schooltijdenmodel: de schooldag start tussen 8:30 en 8:45 uur, de schooldag eindigt tussen 14:30 en 15:30 uur. Kinderen eten tussen de middag thuis of blijven over op school. Het overblijven is vrijwillig. De kinderen hebben op woensdagmiddag vrij.

Verschuiving naar andere schooltijden

Basisscholen oriënteren zich wel steeds meer op mogelijkheden om over te stappen naar ‘nieuwe schooltijden’. Scholen stappen over omdat een continurooster voor meer rust zou zorgen bij leerlingen. Bovendien werken in steeds meer gezinnen beide ouders, waardoor veel kinderen in de praktijk al overblijven op school. De cijfers voor het huidige schooljaar:

Andere mogelijkheden

Basisscholen mogen schooltijden zelf veranderen. Er zijn namelijk geen richtlijnen of regels voor bedacht. Er is dan ook geen lijstje van de overheid met schooltijden waaruit scholen kunnen kiezen. Er is ook ruimte om te variëren met schooltijden. Bijvoorbeeld door de traditionele vrije woensdagmiddag of de pauzes (al dan niet met verplicht overblijven) anders te benutten. Populaire ‘nieuwe schooltijden’ zijn:

  • Het Continurooster: 5 dagen les met een korte middagpauze op school, woensdagmiddag vrij (en vaak de onderbouw ook op vrijdagmiddag vrij), eindtijd vaak om 14:45 uur.
  • Het Vijf-gelijke-dagenmodel: 5 dagen identieke schooltijden, geen vrije middagen, korte middagpauze op school, eindtijd vaak om 14.00 of 14.30 uur.
  • Het Hoorns model: traditionele schooltijden, maar alle kinderen zijn naast woensdagmiddag ook vrijdagmiddag vrij. 

Rol van de medezeggenschapsraad

Ouders hebben een belangrijk rol bij het veranderen van de schooltijden. De ouders in de medezeggenschapsraad (MR) moeten instemmen met de schooltijden. Bovendien moeten alle ouders eerst geraadpleegd worden over ’nieuwe schooltijden’.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?