Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Tropenrooster en ijsvrij

SneeuwvrijHittegolfExtreem weerLestijden

Bij tropische warmte of aanhoudende vorst mogen scholen het lesrooster aanpassen. Als ouders geen opvang kunnen regelen, regelt de school opvang van de kinderen.

Tropenrooster

Bij hoge temperaturen kan een school maatregelen nemen. De school bepaalt zelf wanneer en welke maatregelen. Ze kunnen bijvoorbeeld de lesuren verkorten of het lesrooster van die dag eerder laten stoppen. Andere mogelijkheden zijn om kinderen te laten pauzeren in een koele ruimte, het lokaal extra te ventileren, kinderen veel te laten drinken of kinderen kort aaneengesloten te laten werken.

IJsvrij

Ook bij aanhoudende vorst kan een school maatregelen nemen. De school bepaalt zelf wanneer en welke maatregelen. Als de school niet bereikbaar is kan de school bijvoorbeeld later beginnen. Of ze gaan met de kinderen schaatsen.

De regels

Een aangepast rooster, betekent minder uren onderwijs. Scholen moeten voldoen aan de urennorm, de tropen- of ijsvrije uren tellen daarbij niet mee. Daarnaast zegt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) dat scholen moeten zorgen voor een veilige en gezonde omgeving. De school bepaalt zelf wanneer de temperatuur gevaar oplevert voor de gezondheid van leerlingen. Er is geen minimum of maximum temperatuur vastgelegd, of voorwaarden voor de precieze weersomstandigheden. Het is dus aan de school om te beslissen wanneer een aangepast rooster wordt ingesteld.

Opvang op school

De school moet ouders informeren over een aangepast lesrooster. Hebben de ouders geen opvang voor hun kinderen? Dan moet de school een alternatief programma aanbieden. De school vangt de kinderen dan op tijdens de vervallen lesuren.

Rol van de medezeggenschap

De ouders in de medezeggenschapsraad gaan over het schooltijdenbeleid en de leerkrachten over de arbeidsomstandigheden. De medezeggenschapsraad zou in de maatregelen van de school meegenomen moeten worden.

Meer informatie

  • Deel deze informatie
  • Goed artikel?