Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Facilitering oudergroepen

In Nederland zijn vele uiteenlopende oudergroepen en -organisaties actief. De activiteiten en initiatieven van deze groepen worden mogelijk gemaakt dankzij ouders die zich vrijwillig inzetten. Ouders vinden elkaar en verenigen zich met elkaar rond een specifiek thema, in een regio of rond een school. Voor het onderwijs alsook voor de positie van ouders in het onderwijs is het belangrijk dat ouders zich op landelijk, regionaal en lokaal niveau verbinden.

Ouders & Onderwijs ondersteunt de initiatieven van ouders. We informeren over actuele ontwikkelingen rond het onderwijs. We kunnen adviseren, bijvoorbeeld over de richting die we in willen. We verbinden groepen, zodat kennis en ervaringen kunnen worden gedeeld. We bieden ingangen tot netwerken en mogelijkheden voor belangenbehartiging.

Naast deze ondersteuning die in de ‘doe-sfeer’ valt, stelt Ouders & Onderwijs ook financiële middelen beschikbaar. Oudergroepen en -organisaties verzorgen veel goede activiteiten die voor ouders belangrijk zijn. Vaak geheel vrijwillig en zonder financiële mogelijkheden. Om bepaalde activiteiten mogelijk te maken en de ouders die zich vrijwillig inzetten zo min mogelijk op kosten te jagen, kan Ouders & Onderwijs financieel bijdragen. Bijvoorbeeld wanneer een informatieavond wordt georganiseerd voor ouders of een uitwisseling tussen verschillende ouderinitiatieven ergens in het land. In overleg met de thema-adviseurs van Ouders & Onderwijs kan een vertegenwoordiger van de oudergroep bekijken waar en hoe ondersteuning wenselijk is. 

Ondersteuning nodig?

Wil jouw oudergroep of -organisatie ook een activiteit organiseren? Of zich op een andere manier inzetten voor ouders in het onderwijs? Informeer bij Ouders & Onderwijs hoe we jullie kunnen helpen en ondersteunen. Wellicht met een financiële bijdrage voor het organiseren van een activiteit? Of kunnen we jullie tot steun zijn  met kennis en ingangen tot een netwerk? Neem contact op met Ouders & Onderwijs via informatie@oudersonderwijs.nl.

Het aanvragen van een financiële bijdrage kan via dit formulier of door te mailen naar informatie@oudersonderwijs.nl. Vermeld dan als onderwerp: ‘Financiële ondersteuning’. De mogelijkheden en voorwaarden voor financiële ondersteuning zijn uitgewerkt in een kader, dat hier te vinden is.

Twijfel je of de aanvraag binnen het kader past? Zoek dan contact met Mark Weghorst, thema-adviseur Ouders & Onderwijs