Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Netwerk van ouders

Er zijn in Nederland veel verschillende ouderorganisaties en -groepen actief. Voor een deel zijn ze georganiseerd rond een bepaald belang dat zij hebben. Gedeeltelijk ook regionaal of rond een school. Dit veld van organisaties en initiatieven van ouders bestaat onder meer uit:

  • ouderorganisaties rond identiteit;
  • ouderorganisaties rond bepaalde thema’s of bepaalde ondersteuningsvragen;
  • regionale oudergroepen en -initiatieven rond onderwijs (en zorg);
  • groepen rond scholen waar bepaalde vraagstukken spelen, bijvoorbeeld leerlingendaling.

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders, van alle kinderen. Iedere ouder verdient een stem. Ouders & Onderwijs ondersteunt al deze verschillende organisaties en groepen. Bijvoorbeeld door hen te voorzien van advies en ingangen tot netwerken. Maar ook door hen te stimuleren tot mogelijkheden voor belangenbehartiging en met ondersteuningsmiddelen. Ouders & Onderwijs zoekt als verbindende organisatie actief contact met deze ouderorganisaties in Nederland. Waar dit zorgt voor een win-winsituatie, brengen we deze organisaties met elkaar in contact. Dit kan plaatsvinden op basis van onderwerpen en thema’s, alsook door groepen en individuele ouders in de regio aan elkaar te verbinden.

 

Ouders & Onderwijs maakt kennis en ervaringen van actieve en georganiseerde groepen ouders toegankelijk. En naast onderlinge verbinding zorgt Ouders & Onderwijs ook voor ondersteuning van de activiteiten van ouderorganisaties en oudergroepen. Ondersteunend zijn is voornamelijk van belang bij regionaal en lokaal actieve groepen. Binnen landelijke vastgestelde wettelijke en inhoudelijke kaders is er in Nederland immers veel ruimte voor de invulling van het onderwijs door regionale samenwerkingsverbanden en door de schoolbesturen.

Wilt u meer weten over de verschillende oudergroepen in de regio en in het land? Neem dan contact met ons op via informatie@oudersonderwijs.nl.

Zoekt u een oudergroep bij u in de regio? Het Netwerk Ouderinitiatieven biedt op hun website een overzicht.

Wilt u een vraag stellen aan een 'ervaren' ouder? Dat kan via de vragenvanger van Ouderkracht.