Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Kind op school: Goed Gesprek!

Bent u op zoek naar een manier om met een groep ouders in uw omgeving een goed gesprek over onderwijs te voeren? Dan biedt het gespreksformat ‘Kind op school: Goed Gesprek!’ uitkomst. Het is een praktische manier om een goed gesprek over het onderwijs van uw kind op gang te brengen.

Een ‘Goed Gesprek!’ is een gesprek over onderwijs met en voor ouders. Hiermee biedt Ouders & Onderwijs ouders de kans om op een georganiseerde, toegankelijke en tegelijkertijd gemoedelijke manier met elkaar te praten over het onderwijs van hun kind(eren). Door elkaar vragen te stellen en ervaringen te delen, horen ouders hoe een goed gesprek over onderwijs kan worden gevoerd. Zo helpt een ‘Goed Gesprek!’ ouders bij de invulling van hun rol rond het onderwijs van hun kind.

Vragen van ouders

Contacten tussen ouders en school starten al bij het kiezen van een school voor hun kind. Een moment om bij stil te staan. Om te bespreken wat ouders en school van elkaar kunnen en mogen verwachten. Veel ouders vinden dat al spannend en hebben vragen over de eerste stap naar de basisschool of over de stap naar de brugklas in het voortgezet onderwijs. Eenmaal een school gekozen komen er nog meer momenten waarop ouders vragen hebben. Niet altijd vinden of krijgen ouders bij school het antwoord op hun vragen. Welke gegevens van mijn kind komen in het leerlingdossier terecht? Heb ik daarin inzage? Hoe zit het met schooladvies en eindtoets? Waar moet school zich aan houden bij de vrijwillige ouderbijdrage? Moet ik helpen bij huiswerk of juist niet? Zo hebben ouders allerlei vragen rond het onderwijs van hun kind(eren).

Ervaringen delen

Duidelijk is dat ouders niet allemaal even goed weten hoe het onderwijs in Nederland eruit ziet. Dat is ook best ingewikkeld. Het is lastig te weten wat voor een ouder de rechten en mogelijkheden zijn. Wat mag een ouder vragen voor zijn kind, en hoe kun je als ouder voor je kind opkomen? Om die onzekerheid weg te nemen, kan het helpen om met andere ouders ervaringen te delen en te praten over wat van school mag worden verwacht.

Doel van ‘Goed Gesprek!’

Ouders & Onderwijs heeft een opzet voor een gesprek ontwikkeld om met ouders een ‘Goed Gesprek!’ te voeren. Doelen van deze gesprekken zijn:

  • ouders met elkaar te laten praten over onderwijs;
  • zo dicht mogelijk bij ouders zelf aansluiten;
  • ouders een waardevol gesprek bieden waarbij zij gehoord worden, ervaringen kunnen delen en informatie ophalen;
  • ouders leren het informatiepunt van Ouders & Onderwijs kennen en weten dat zij voor vragen die voortkomen uit een ‘Goed Gesprek’ daar terecht kunnen;
  • informatie bij ouders ophalen en meenemen/terugleggen bij onderwijssector.