Praat mee over opvoeden en onderwijs

Laat je stem horen en meld je nu aan voor het Landelijk Ouderpanel.

Direct aanmelden

Een school kiezen

Het kiezen van een geschikte school voor uw kind, kan een hele zoektocht betekenen. Waarop moet u letten bij het uitzoeken van een school? Welke soorten scholen zijn er, en hoe weet u welke school voor uw kind de juiste keuze is? 

Naar de basisschool

Basisschool kiezen

Het is belangrijk dat u een school vindt die bij u en uw kind past. Wat hierbij nog belangrijker is dat uw kind goed onderwijs krijgt en zich prettig voelt op school.

Lees meer »
SchoolgidsSchoolkeuzeTips

Checklist voor het kiezen van een basisschool

Ouders en leerlingen weten zelf het beste weten wat goed bij hen past. We hebben een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij gezet. Als ouder bepaal je natuurlijk zelf wat je (het meest) laat meewegen in je keuze. Deze checklist kun je gebruiken bij het bepalen van jullie eigen criteria. 

Lees meer »
CriteriaSchoolkeuzeTips

Aanmelden basisschool

U mag zelf een basisschool voor uw kind kiezen. Wanneer u een keuze heeft gemaakt, kunt u uw kind aanmelden op die school. De meeste ouders doen dat ruim voordat het kind 4 jaar wordt. Op sommige scholen is er een wachtlijst. U kunt uw kind op meerdere scholen aanmelden. Let goed op de aanmeldprocedure, want die kan per school verschillen.

Lees meer »
InschrijvenToelatingWachtlijstCentrale procedure

Voorrangsregels basisschool

Sommige basisscholen hanteren aanmeldregels, zoals voorrang voor leerlingen die al een broertje of zusje op school hebben of in een bepaald postcodegebied wonen. Dit komt vooral voor bij populaire scholen waarbij er meer kinderen worden aangemeld dan kunnen worden aangenomen. Door deze aanmeldregels hebben kinderen geen drempelloze toegang tot het onderwijs en wordt de vrije schoolkeuze van ouders belemmerd. 

Lees meer »
SchoolwijkenToelatingVoorrangPostcodebeleidBroertjes-zusjes

Weigering basisschool

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn. Leerlingen mogen niet willekeurig geweigerd worden. De school moet er voor zorgen dat het toelatingsbeleid bekend is en ze dit consequent toepassen. 

Lees meer »
ZindelijkPostcodeLotingWachtlijstVol

Wennen op de basisschool

De eerste schooldag is voor kinderen een grote stap. De hele week op school, regels om je aan te houden en een strak dagritme. Kinderen mogen voordat ze 4 jaar worden maximaal 5 dagen wennen op school. Ouders kunnen ook andere dingen doen om de overgang makkelijker te laten verlopen.

Lees meer »
KennismakingsperiodeEerste schooldag

De kleuterperiode

De meeste kinderen starten op de basisschool zodra ze 4 jaar worden. Een mijlpaal voor kind en ouders. Welke regels gelden er? Wat gaat je kind leren? En hoe houdt de school de ontwikkeling van je kind in de gaten?

Lees meer »
Groep 0Groep 1Groep 21-oktobergrens1-januarigrens

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van vier jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig. Dat zijn ze pas vanaf vijf jaar. Scholen zijn dus niet verplicht om vierjarigen een compleet onderwijsprogramma aan te bieden.

Lees meer »
LeerplichtSchoolgids

Wisselen van basisschool

Ouders mogen altijd een andere school uitkiezen voor hun kind, om welke reden dan ook. Ouders hebben immers een vrije schoolkeuze.

Lees meer »
SchoolkeuzeVerhuizenOverstappen

Naar de middelbare school

Naar de brugklas

In groep 8 van de basisschool ontvangen u en uw kind het schooladvies. Dit advies geeft aan op welk niveau de basisschool vindt dat uw kind past. Met het schooladvies meldt u uw kind aan op de middelbare school. Deze bepaalt op basis van het advies of uw kind wordt toegelaten. Het schooladvies kan na 1 maart nog gewijzigd worden door een hogere score op de eindtoets.

Lees meer »
SchoolkeuzeSchooladvies

Schooladvies

In groep 8 van de basisschool geeft de school een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij uw kind past. De basisschool geeft dit schooladvies vóór 1 maart. Daarna maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets.

Lees meer »
BasisschooladviesGroep 8Brugklas

Voorlopig schooladvies

Veel basisscholen geven aan het eind van groep 7 of het begin van groep 8 al een voorlopig schooladvies af. Basisscholen moeten vóór 1 maart een definitief schriftelijk schooladvies geven aan elk kind in groep 8.

Lees meer »
VoortgangBasisschooladviesGroep 7

Niet eens met het schooladvies

In groep 8 van de basisschool geeft de school een advies over het onderwijs dat na de basisschool het beste bij uw kind past. De school hoeft geen rekening te houden met de mening van de ouders. 

Lees meer »
BasisschooladviesGroep 8EindtoetsOudergesprek

Eindtoets

Alle leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs moeten een eindtoets maken. De eindtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. De eindtoets vindt jaarlijks in april of mei plaats. Dat is dus nadat het schooladvies is gegeven.

Lees meer »
CitoSchooladviesGroep 8

Uitslag eindtoets

Wanneer komt de uitslag van de eindtoets? En wat kan ik met die uitslag? Soms wordt het eerder gegeven schooladvies nog aangepast. Dat kan alleen als de uitslag hoger is dan het schooladvies. In gesprek met ouders besluit de school dan om het advies wel of niet aan te passen. Een aangepast advies geeft recht op toelating op het hogere niveau op de middelbare school.

Lees meer »

Middelbare school kiezen

De keuze voor een middelbare school is heel persoonlijk en voor veel leerlingen en ouders een grote stap. Een andere omgeving, wisselende leerkrachten en een andere manier van leren. Waar let je op bij het kiezen van een middelbare school?

Lees meer »
SchoolkeuzeTips voor oudersVoortgezet onderwijsOpen dagen

Checklist voor het kiezen van een middelbare school

Ouders en leerlingen weten zelf het beste wat goed bij hen past. We hebben een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij gezet. Als ouder bepaal je natuurlijk zelf wat je (het meest) laat meewegen in je keuze. Deze checklist kun je gebruiken bij het bepalen van jullie eigen criteria.

Lees meer »
CriteriaSchoolkeuzeTips

Aanmelden middelbare school

Uw kind heeft de basisschool bijna afgerond en gaat naar de middelbare school. De basisschool geeft een advies welke school het beste bij uw kind pas. Medio november kunt u met uw kind open dagen van middelbare scholen bezoeken. Let goed op de aanmeldprocedure, want die kan per school verschillen.

Lees meer »
BasisschooladviesToelatingsbeleidInschrijven

Weigering middelbare school

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn. Leerlingen mogen niet willekeurig geweigerd worden. De school moet er voor zorgen dat het toelatingsbeleid bekend is. De meeste scholen plaatsen dit op hun website.

 

Lees meer »
PostcodeLotingWachtlijstVol

Soorten scholen

Openbare en bijzondere scholen

Nederlandse scholen kunnen openbaar of bijzonder zijn. Beide krijgen geld van de overheid. Openbare scholen zijn toegankelijk voor iedere leerling. Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging.

Lees meer »
Openbaar onderwijsAlgemeen bijzonder onderwijsDenominatieBijzonder onderwijs

Scholen met een speciale onderwijsmethode

Sommige scholen werken met een speciale onderwijsmethode. Wij zetten de belangrijkste onderwijsconcepten op een rij: Vrijeschool, Montessori, Dalton, Jenaplan en Freinet.

Lees meer »
PedagogiekOnderwijsconceptVrijeschoolMontessoriDaltonJenaplanFreinet

Profielscholen

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen aanvullend op het onderwjijsprogramma een extra programma (profiel) aanbieden, zoals voor topsporters, tweetalig onderwijs, cultuurprofielschole of technasia.

Lees meer »
Voortgezet onderwijsTweetalig onderwijsLoot-scholenCultuurprofiel school

Vmbo

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit vier leerwegen. Leerlingen kunnen daarbinnen kiezen uit tien profielen. Het vmbo duurt 4 jaar.

Lees meer »
LeerwegenSectorenLeerwegondersteuningLWOO

Havo en vwo

De havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hbo (hoger beroepsonderwijs). Het vwo duurt zes jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het wo (wetenschappelijk onderwijs).

Lees meer »
VakkenTweede faseGymnasiumAtheneum

Brede school en IKC

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur. In een integraal kindcentrum vormen school en kinderopvang één bestuur.

Lees meer »
IKCIntegraal kindcentrumSamenwerkenKinderopvang

Vervolgonderwijs

Studiekeuze hbo en universiteit

Ouders spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een vervolgstudie van hun kind na de middelbare school. Een geschikte studie is de beste garantie voor studiesucces. Welke stappen kunnen ouders en hun kind hierin zetten?

Lees meer »
Open dagenStudiekeuzeHBO-opleidingenUniversiteiten